projekce: 739 452 063, 603 790 580 obchod: 739 452 064
Logo Agralplast

Vítejte na stránkách společnosti Agral Plastu spol. s.r.o.

Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě, statika. Obchod s vodoinstalací ProjekceVodoinstalace

Společnost Agral Plast, spol. s r.o. realizuje:

  • statické výpočty stavebních konstrukcí (ocel, beton, železobeton, dřevo)
  • stavební projekty pozemních staveb DUR, DSP, DPS, DSPS
  • návrhy provedení ocelových stavebních konstrukcí a jejich prováděcí a výrobní projekty
  • návrhy provedení betonových a železobetonových stavebních konstrukcí a jejich prováděcí a výrobní projekty
  • návrhy provedení dřevěných stavebních konstrukcí a jejich prováděcí a výrobní projekty
  • prodej vodoinstalačního materiálu ve vlastní prodejně i formou e-shopu

 

Naše adresa

Chrastavská 276/46, 460 01 Liberec

IČO : 49097482   DIČ :CZ-49097482

Statické výpočty stavebních konstrukcí

Tým statiků provádí statické výpočty ocelových, železobetonových a dřevěných stavebních konstrukcí rozsahu od drobných staveb, rodinných domů až po velké průmyslové a administrativní stavby. U průmyslových staveb se provádějí návrhy a výpočty i konstrukcí technologií.

Stavební projekty

Provádíme stavební projekty v těchto stupních:

DSP – Dokumentace pro stavební povolení

DZS – Dokumentace pro zadání stavby

ZDS – Zadávací dokumentace stavby

DVZ – dokumentace pro výběr zhotovitele

TD – Tendrová dokumentace

DPS – Dokumentace pro provedení stavby

RDS – Realizační dokumentace stavby

DSPS – Dokumentace skutečného provedení stavby

Projektové dokumentace provádíme v rozsahu od malých staveb (rodinné domy) až po velké stavby (průmysl, administrativa).

Ocelové stavební konstrukce

Provádíme návrhy a realizační projekty (podrobné výrobní a montážní dokumentace) ocelových stavebních konstrukcí od drobných staveb až po velké průmyslové a administrativní stavby. Dále provádíme realizační projekty ocelových konstrukcí průmyslových technologií. Složitější projekty jsou zpracovávány v 3D CAD software s možností přesného navázání na ostatní stavební konstrukce a kontroly kolizí s dalšími částmi stavby. Z výkresů lze generovat podklady v elektronické formě pro výrobu dílů na CNC strojích, což zejména u tvarových konstrukcí usnadňuje a zpřesňuje jejich výrobu. Součástí projektu je podrobný výpis použitých profilů a spojovacího materiálu. Při tvorbě 3D modelu ocelové konstrukce se průběžnými konzultacemi se statikem provádějí korekce a úpravy konečného provedení konstrukce a detailní návrh spojů s ohledem na minimalizaci materiálových a výrobních nákladů.

Železobetonové stavební konstrukce

Provádíme návrhy a realizační projekty tvaru a skladby železobetonových stavebních konstrukcí od drobných staveb až po velké průmyslové a administrativní stavby. Složitější projekty jsou zpracovávány v 3D CAD software s možností přesného navázání na ostatní stavební konstrukce a kontroly kolizí s dalšími částmi stavby. Součástí projektu jsou podrobné výkresy jednotlivých armatur a sumarizační tabulka armatur a vyčíslení dílčích i celkových hmotností armatury. Tvorba konstrukcí je dle potřeby konzultována se statikem a operativně upravována s ohledem na minimalizaci nákladů na následnou výstavbu.

Dřevěné stavební konstrukce

Provádíme návrhy a realizační projekty (podrobné výrobní a montážní dokumentace) dřevěných stavebních konstrukcí od drobných dřevostaveb (altány, přístřešky, garážová stání, …) až po celé stavby většího rozsahu (rodinné domy formou difúzně uzavřené i difúzně otevřené paneláže a těžkého skeletu, složité krovy, věže, …). Projekt je zpracováván pomocí 3D softwaru, který umožňuje i v případě složitých prostorových konstrukcí zajistit správnost a proveditelnost konstrukce včetně provedení tesařských spojů a je možno s klientem průběžně konzultovat tvar a vzhled navržené konstrukce. Tvar a řešení konstrukce je rovněž průběžně konzultováno se statikem s ohledem na minimalizaci materiálových a výrobních nákladů, případně s ohledem na přání klienta na určený vzhled dřevěné konstrukce. U náročných projektů lze dřevěnou konstrukci doplnit dle potřeby ocelovou nebo železobetonovou konstrukcí. I takto kombinovaný projekt je tvořen ve 3D software a lze tedy účinně zamezit prostorovému konfliktu jednotlivých konstrukcí a zároveň prezentovat navrženou konstrukci klientovi jako celek. Z výkresů lze generovat podklady v elektronické formě pro výrobu jednotlivých dílů dřevěné konstrukce na CNC stroji, což zejména u složitějších konstrukcí významně zjednodušuje a urychluje následnou montáž. Součástí projektu je podrobný výpis použitého řeziva. Před zahájením prací na projektu i v průběhu těchto prací je s klienty konzultováno navrhované konstrukční řešení s vysvětlením a odůvodněním navrhovaného řešení.

AgralPlast